วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สารบัญ

* การสวดมนต์ทำวัตร
ทำวัตรเช้า Morning Chantทำวัตรเย็น Evening Chant
คำบูชาพระรัตนตรัยคำบูชาพระรัตนตรัย
คำกราบพระรัตนตรัยคำกราบพระรัตนตรัย
ปุพพภาคนมการปุพพภาคนมการ
พุทธาภิถุติพุทธานุสสติ
ธัมมาภิถุติพุทธาภิคีติ
สังฆาภิถุติธัมมานุสสติ
รตนัตตยัปปณามคาถาธัมมาภิคีติ

สังฆาภิคีติ
ความรู้เรื่อง "คำบูชาพระรัตนตรัย และ การกราบพระรัตนตรัย"
บทอุทิศบุญกุศลบทอนุโมทนาให้พร
สัพพปัตติทานคาถา (บทกรวดน้ำตอนเช้า)อนุโมทนาคาถา (อนุโมทนารัมภคาถา)
คำแผ่เมตตา
อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (บทกรวดน้ำตอนเย็น)
บทสวดในโอกาสต่าง ๆ
เสริมมงคลชีวิต
* บูชาพระรัตนตรัย
* บทสวดพิเศษ มงคลสูตร
อิติปิโส
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)ภวตุ สัพ
ชัยปริตร
ศาสนพิธีสำหรับอุบาสก - อุบาสิกา
พระคาถาชินบัญชรคำบูชาพระรัตนตรัย (อิมินา สักกาเรนะ)
บทเจริญเมตตาคำอาราธนาศีล 5
* แนะนำ คาถาหัวใจพระเจ้าสิบชาติ* คำอาราธนาธรรม
เจ็บไข้ได้ป่วย
* คำอารธนาพระปริตร
อื่น ๆ

* คำอธิษฐานขออโหสิกรรม * พระคาถาเงินล้าน
 บทโพชฌังคปริตร